Cac tấm dày 20mm bao Gồm hai lớp Bán kính 6mm toughend lớp ép 8mm mot veneered So sánh So sánh UV - varnished Ban MDF Cờ ba LOẠI Khác nhau CÁC LOẠI gỗ veneer availible , tắt chế tao ca đều Từ CÁC Nguồn Quan Nhân chứng được lý Rừng . Nhung veneer . - gỗ đá được đề lua Chọn sản Xuất sắc màu cá Nhân cua ho So sánh gỗ hạt , cho phép dự án mới có Giá thiết kế Phái Khác biet đắc trưng không có cửa .